ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ณ เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด สำหรับนักศึกษา TNI  

**ส่งเอกสารและปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2562**

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

  • หลักสูตร 1 ปี และ 6 เดือน

     1. รายละเอียด

     2. ทุน MOU

     3. Application Form 

     4. TNI Exchange Program Application Form

     5. Statement of financial Support & Emergency Contact  --> ตัวอย่างการกรอก

     6. แบบสอบถามความต้องการอยู่หอพัก ฉบับภาษาไทย

     7. แบบสอบถามความต้องการอยู่หอพัก ฉบับภาษาญี่ปุ่น 

     8. รายการขอเอกสารคืน


  • หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี

     1. รายละเอียด 

     2. ทุน MOU 

     3. Application Form 

     4. TNI Exchange Program Application Form

     5. Statement of Financial Support & Emergency Contact --> ตัวอย่างการกรอก

     6. แบบสอบถามความต้องการอยู่หอพัก ฉบับภาษาไทย

     7. แบบสอบถามความต้องการอยู่หอพัก ฉบับภาษาญี่ปุ่น

     8. รายการขอเอกสารคืน 


ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2 โทร. 02-763-2600 ต่อ 2780, 2781, 2782
SHARE :