โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นระยะสั้นที่ ABK College (Asia Bunka Kaikan) เมืองโตเกียว

ระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2563

รับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา และทุกชั้นปี 

...ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2563...


คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ พร้อมผลการเรียน (Transcript) และสำเนาพาสปอร์ต มาที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 โทร 02-763-2780SHARE :