บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Sendagaya Japanese Institute เมืองโตเกียว

ระยะเวลา 25 วัน  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 25 เมษายน 2562) 


1. น.ส.สิริภัสสร แสงสง่า สาขา AC ชั้นปีที่ 3

2. น.ส.ฉัตรฑริกา แก้วไทรเลิศ สาขา BJ ชั้นปีที่ 2

3. นายธนัท ศิริพันธ์ สาขา MT ชั้นปีที่ 2

4. น.ส.เพชรลดา พุ่มพวง สาขา AC ชั้นปีที่ 3

5. นายอัณณ์ จารุจิตต์ สาขา CM ชั้นปีที่ 2

SHARE :