รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Setsunan University & Osaka Institute of Technology

ระยะเวลา 16 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 23 พฤาภาคม 2563

รับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขา IM ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

...สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

1. รายละเอียดโครงการ

2. กำหนดการ

3. ใบสมัคร TNI Exchange Program (กรุณาส่งใบสมัครเป็นไฟล์ Excel มาที่อีเมล์ karnjana@tni.ac.th)                        

พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต และผลการเรียน (Transcript) มาที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 โทร 02-763-2780

SHARE :