ทุนพิเศษเรียนภาษาญี่ปุ่น 100% ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ณ เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด

จำนวน 10 ทุน สำหรับนักศึกษา TNI  

*ขยายเวลาส่งเอกสารและปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2563คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
  

     1. รายละเอียด

     2. Application Form

     3. ตัวอย่างการกรอก Application Form และแบบฟอร์มอื่นๆ

     4. TNI Exchange Program Application Form 

         (กรุณาส่งใบสมัคร TNI Exchange Program เป็นไฟล์ Excel มาที่อีเมล์ karnjana@tni.ac.th)

     5. Statement of Financial Support & Emergency Contact

     6. แบบสอบถามความต้องการอยู่หอพัก ฉบับภาษาญี่ปุ่น

     7. รายการขอเอกสารคืน

     8. แบบฟอร์ม COE ขอใบรับรองการพำนัก

     9. ตัวอย่างการกรอก COE

    10. หนังสือสัญญาและข้อกำหนดในการรับทุน

     11. เช็ครายการเอกสารที่ต้องเตรียม


**สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอีเมล์ karnjana@tni.ac.th 

ทางเพจ Facebook TNI Study&Exchange Program และทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 081-424-0005**
SHARE :