ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด

ณ โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีกาวะ ฟุคุชิ ภาคภาษาญี่ปุ่น โดยสถาบันฮอกไกโด สำหรับนักศึกษา TNI

...สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2... 

(สำหรับทุน MOU จะปิดรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2563)

                                                                          

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

1. รายละเอียดโครงการ

2. ทุน MOU (ยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าหอพัก)  **จะปิดรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2563**

3. เช็คเอกสารที่ต้องเตรียม

4. แบบฟอร์มใบสมัคร

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

5. ใบสมัคร TNI Exchange Program 

 (กรุณาส่งใบสมัคร TNI Exchange Program เป็นไฟล์ Excel มาที่อีเมล์ karnjana@tni.ac.th)

6. Statement of Financial Support 

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอก Statement of Financial Support

7. แบบสอบถามความต้องการอยู่หอพัก

8. รายการขอเอกสารคืน

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกรายการขอเอกสารคืน

**สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2

อีเมล์ karnjana@tni.ac.th  โทร. 02-763-2600 ต่อ 2780 

ทางเพจ Facebook TNI Study&Exchange Program SHARE :