ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1 ปี ณ เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด สำหรับนักศึกษา TNI

รอบเดินทางเดือนตุลาคม 2564

...สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2...

(ขั้นตอนการสมัครทุนฮิกาชิคาวะ แนะนำให้สแกนส่งมาให้ตรวจก่อนเบื้องต้นทางอีเมล์ karnjana@tni.ac.th

หากผ่านการตรวจเบื้องต้นแล้วจะแจ้งให้ส่งตัวจริง)


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

1. รายละเอียดโครงการ

2. เช็คเอกสารที่ต้องเตรียม

3. แบบฟอร์มใบสมัคร --> PDF    --> Word

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

4. ใบสมัคร TNI Exchange Program   

(กรุณาส่งใบสมัคร TNI Exchange Program เป็นไฟล์ Excel มาที่อีเมล์ karnjana@tni.ac.th)

5. เอกสารชี้แจงเหตุผลในการศึกษาและแผนการในอนาคต --> PDF    --> Word

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอก เอกสารชี้แจงเหตุผลในการศึกษาและแผนการในอนาคต

6. Statement of Financial Support --> PDF    --> Word

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอก Statement of Financial Support

7. Emergency Contact --> PDF    --> Word

 --> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอก Emergency Contact 

8. แบบสอบถามความต้องการอยู่หอพัก ฉบับภาษาญี่ปุ่น (ต้องส่ง)  --> PDF    --> Word

    แบบสอบถามความต้องการอยู่หอพัก ฉบับแปลภาษาไทย (ไม่ต้องส่ง)

9. รายการขอเอกสารคืน

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกรายการขอเอกสารคืน

**สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการได้ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2

อีเมล์ karnjana@tni.ac.th  โทร. 02-763-2600 ต่อ 2780 

ทางเพจ Facebook TNI Study&Exchange Program SHARE :