(ปิดรับสมัครแล้ว) ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น 100% ที่เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด สำหรับนักศึกษา TN

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี 

!! รับ 7 คนเท่านั้น !! 

**ปิดรับสมัครวันที่ 16 สิงหาคม 2564**
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

1. รายละเอียดโครงการ (รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุน 100% สามารถดูรายละเอียดในทุนประเภทที่ 1

2. ใบสมัคร TNI Exchange Program

(กรุณาส่งใบสมัคร TNI Exchange Program เป็นไฟล์ Excel มาที่อีเมล์ karnjana@tni.ac.th เท่านั้น เอกสารอื่นๆยังไม่ต้องส่ง

หมายเหตุ: ใบสมัครและเอกสารของทางโครงการจะส่งให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกภายหลัง

**สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการได้ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2

อีเมล์ karnjana@tni.ac.th  โทร. 02-763-2600 ต่อ 2780

และทางเพจ Facebook TNI Study&Exchange Program SHARE :