(ปิดรับสมัครแล้ว) ทุน MOU (ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหอพักเต็มจำนวน) สำหรับนักศึกษา TNI จำนวน 2 คนเท่านั้น !!

เพื่อไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ที่เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด 

...ปิดรับสมัครวันที่ 16 สิงหาคม 2564...


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

1. รายละเอียดทุน MOU

2. รายละเอียดโครงการระยะเวลา 1 ปี (รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุน MOU สามารถดูรายละเอียดในทุนประเภทที่ 1)

3. รายละเอียดโครงการระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี (รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุน MOU สามารถดูรายละเอียดในทุนประเภทที่ 1)

4. ใบสมัคร TNI Exchange Program

(กรุณาส่งใบสมัคร TNI Exchange Program เป็นไฟล์ Excel มาที่อีเมล์ karnjana@tni.ac.th เท่านั้น เอกสารอื่นๆยังไม่ต้องส่ง) 

หมายเหตุ: ใบสมัครและเอกสารของโครงการจะส่งให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกภายหลัง


**สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการได้ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2

อีเมล์ karnjana@tni.ac.th โทร. 02-763-2600 ต่อ 2780 

และทางเพจ Facebook TNI Study&Exchange Program SHARE :