(ปิดรับสมัครแล้ว) ด่วนรับจำนวนจำกัด!! ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น 75% ที่เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี

(ไม่ต้องสัมภาษณ์)

*หากครบโควต้าแล้วจะปิดรับทันที*

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครกรุณากรอก Google Form https://forms.gle/aLZ4MP3tK2p2zzjX6

          หลังจากนั้นจะมีการส่งใบสมัครให้ผู้สมัครภายหลัง 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุน 75% สามารถดูรายละเอียดในทุนประเภทที่ 2)


**สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการได้ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2

อีเมล์ karnjana@tni.ac.th โทร. 02-763-2600 ต่อ 2780 และทางเพจ Facebook TNI Study&Exchange Program                                SHARE :