ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น 50% ระยะเวลา 1 ปี ที่เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด


ผู้ที่สนใจสมัครกรุณากรอก Google Form https://forms.gle/aLZ4MP3tK2p2zzjX6

หลังจากนั้นจะมีการส่งใบสมัครให้ผู้สมัครภายหลัง

สมัครได้แล้ววันนี้ - จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564


**สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการได้ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2
อีเมล์ karnjana@tni.ac.th โทร. 02-763-2600 ต่อ 2780 และทางเพจ Facebook : TNI Study&Exchange ProgramSHARE :