บันทึกจากนักศึกษาโครงการทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Salesian Polytechnic Study Tour 2018

เมืองโตเกียว ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 8 วัน

โดยได้รับทุนจาก Salesian 

 1. น.ส.รุจิพัชร สายเลน  สาขา AE  ชั้นปีที่ 4

2. นายกันต์ธีภพ หัตถา  สาขา MT  ชั้นปีที่ 3 

SHARE :