เนื่องจากตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนสมัครโครงการเป็นจำนวนมากแล้ว ดังนั้นจึงขอปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565

ด่วนรับจำนวนจำกัด!! ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น 75% ที่เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

รอบเดินทางเดือนตุลาคม 2565

*หากครบโควต้าแล้วจะปิดรับทันที*

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครกรุณากรอก Google Form https://forms.gle/Tr3bG26J5KVt8nCq6

**ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารครบก่อน ถ้าตั้งใจว่าจะสมัครแน่ๆ สามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะ 

เมื่อกรอกแล้วรอการติดต่อกลับ และหลังจากนั้นจะมีการส่งใบสมัครกลับไปให้ผู้สมัครกรอกภายหลัง 

..ถ้ามีการปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง..

**สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการได้ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2

อีเมล์ karnjana@tni.ac.th โทร. 02-763-2600 ต่อ 2780 และทางเพจ Facebook TNI Study&Exchange Program  SHARE :