สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มในลิงค์นี้**สำหรับผู้ที่สมัคร MOU ไปแล้วก็สามารถสมัครได้เช่นกัน แต่ในกรณีสมัครทั่วไปด้วยจะต้องทำการชำระค่ายืนยันสิทธิ์ทันที**
**กรณีที่ได้รับทุน MOU ในภายหลังจะไม่มีการเรียกเก็บค่ายืนยันสิทธิ์อีก**
**กรณีไม่ได้รับทุน MOU จะได้เป็นทุน 50%แทนค่ะ**


SHARE :