โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาวระยะเวลา 1 ปี ทุนการศึกษา 50% ภาคการศึกษาตุลาคม 2566

โครงการเรียนภาาษญี่ปุ่นระยะยาวระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ทุนการศึกษา 75% ภาคการศึกษาตุลาคม 2566
สำหรับผู้ที่สนใจ ขอให้กรอกแบบฟอร์มในลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
ระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
Higashikawa 1 year 6 month Program
International Relations and Scholarship Affairs
Tel: 02-763-2780-2 Email: irs@tni.ac.thSHARE :