โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Osaka University (Maple@OsakaU) 

ปลายเดือนกันยายน 2019 - ปลายเดือนกันยายน 2020
 
**มีโอกาสได้รับทุน JASSO (80,000 เยน / เดือน)**
 
...สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562...yesคุณสมบัติผู้สมัคร
 
- รับนักศึกษาชายหรือหญิง ชั้นปีที่ 3-4 คณะบริหารธุรกิจทุกสาขา  จำนวน 1-3 คน
 
- เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 3.00 ขึ้นไป
 
- เกรดวิชาภาษาญี่ปุ่น A และต้องมีคะแนน JLPT ระดับ N4 ขึ้นไป ให้นำผลสอบมาแนบด้วย
และเกรดภาษาอังกฤษ B (หากมีคะแนน TOEIC/TOEFL ให้แนบมาด้วย 550 คะแนนขึ้นไป)
 
- มีความสนใจในการเรียนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น  
                   
- มีความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้  
 
yesสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครโครงการ Maple@OsakaU
 
                   
  
 
                    
**นักศึกษาต้องมี Study Plan (เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1,500 ตัวอักษร) แนบมาด้วย
พร้อมสำเนาพาสปอร์ ผลสอบ JLPT และTrancript (ผลการเรียน)**
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ⇒ http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program
         
หมายเหตุ: ใบสมัครโครงการ Maple จะเป็นใบสมัครออนไลน์ นักศึกษาไม่สามารถกรอกใบสมัคร

 

    ออนไลน์ของ Osaka University (Maple)  เองได้ การกรอกใบสมัครออนไลน์จะให้สำหรับผู้ที่ผ่าน

 

    การคัดเลือกแล้วจากคณะกรรมการจาก TNI ที่สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

            

 
*สามารถส่งใบสมัครและติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โทร 02-763-2780, 02-763-2781*     


SHARE :