หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2024 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน


สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

https://forms.gle/oc9siDef5MosVYsm8


สอบถามรายละเอียด 
ฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2 
โทร 02-7632600 ต่อ 2780-1
ทางเพจ Facebook : TNI Study&Exchange Program SHARE :