ข่าวประกาศ

Highlight

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 ปริญญาโท– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT– สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ– . . .

อ่านเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

“สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai-Nichi Institute of Technology” (TNI) สถาบันอุดมศึกษา สำหรับวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง แหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยการนำหลักการ “โมโนซุคุริ” ซึ่งเป็นการประยุกต์จาก หลักการผลิตแบบญี่ปุ่น กับการเรียนการสอน โดยในทุกหลักสูตรของการเรียนในระดับปริญญาโทนั้น มีแนวคิดหลักคือ “การลงมือปฏิบัติจริง” มาผสานกับการเรียนการสอนเชิงวิชาการ ด้วยศาสตร์ความรู้แบบตะวันออก และ ตะวันตกเข้าด้วยกัน เพื่อให้มหาบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพและวิชาการโดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ