เรียนบัญชีที่ TNI จบไปไม่มีเคว้ง

เพราะนอกจากทักษะด้านการบัญชีแล้ว ยังได้ทักษะด้านภาษาอีกด้วย

.

Q: ไม่เก่งคณิตศาสตร์เรียนได้ไหม? 

A: เพียงแค่มีทักษะการคำนวณพื้นฐาน การหาค่าสมการเบื้องต้น และมีใจรักในงานบัญชีก็เรียนได้ชิลๆ 

.

Q: นอกจากทักษะด้านบัญชีแล้ว จะได้ทักษะที่สำคัญอื่นๆ ไหม?

A: ได้ทักษะด้านภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีโอกาสไปฝึกงานและทำงานจริงที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

.

เรียนบัญชี ที่ TNI ได้อะไรบ้าง?

  • หลักสูตรที่เรียนสามารถใช้ประกอบอาชีพบัญชีได้จริง
  • ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ผ่านหลักสูตรตลอด 4 ปี
  • เรียนจบแล้วสามารถสอบบัญชีได้เลย

.

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  • ด้านการทำบัญชี
  • ด้านการสอบบัญชี
  • ด้านการบัญชีบริหาร


SHARE :