บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Institute of Technologist (Monotsukuri University)

                                                                  เมืองโตเกียว ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - วันที่ 26 พฤษภาคม 25611. นายกษิดิศ ว่องไวพาณิชย์ สาขา AE ชั้นปีที่ 3

2. นายศักดิ์สิทธิ์ พรสวรรค์ สาขา AE ชั้นปีที่ 3SHARE :