บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Muroran Institute of Technology

ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2559

1. นายวีรภัทร จ้อยปลื้ม สาขา MT ชั้นปีที่ 3

2. น.ส.ณฌา กุลกาญจนาชีวิน สาขา MT ชั้นปีที่ 3SHARE :