บันทึกประสบการณ์นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Sendagaya Japanese Institute

เมืองโตเกียว ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561


1. นายภูวเดช ชาญวานิชบริการ สาขา MT ชั้นปีที่ 3

2. นายศุภณัฐ เจริญวงศ์ สาขา MT ชั้นปีที่ 2
SHARE :