บันทึกจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Gunma University,
School of Science and Technology Spring Program 2017
ระหว่างวันที่ 16 – 29 มีนาคม 2560  ระยะเวลา 14 วัน  (ได้รับทุน JASSO)

SHARE :