บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tohoku University (IPLA)

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2561 - เดือนกันยายน 2562


คลิกเพื่ออ่านบันทึกของ นายภาณุพงศ์ วงศ์จิตสุขเกษม สาขา BJ ชั้นปีที่ 4SHARE :