โครงการรับนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สถาบันการศึกษา ASO JUKU เมืองฟุกุโอกะ

41 วัน ระหว่างวันที่ 6 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2563

รับนศ.ทุกคณะ ทุกสาขา และทุกชั้นปี

นอกจากจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังได้เรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆ เช่น การเขียนวาดการ์ตูน

การออกแบบวาดการ์ตูนและอื่นๆ โดยใช้โปรแกรม (MANGA/แอนนิเมชั่น/CG)

                  กิจกรรมแลกเปลี่ยน World Cafe และได้เรียนวัฒนธรรมและกิริยามารยาทญี่ปุ่น

(Japanese Business Manner, Manga, Drawing, CG, IT Embedded System, Japanese Calligraphy)

สามารถเข้าไปอ่านบันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการ Aso Juku 


ได้ที่ลิ้งค์ https://www.tni.ac.th/home/exchange_programs/112/detail


...เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563...

  

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

>> รายละเอียดโครงการ

>> กำหนดการโครงการ

>> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

(กรุณาส่งใบสมัครเป็นไฟล์ Excel มาที่อีเมล์ karnjana@tni.ac.th)

ส่งใบสมัครพร้อมและสำเนาพาสปอร์ต  และผลการเรียน (Transcript) หรือผลการเรียนทางระบบ REG

 ได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 โทร 02-763-2780SHARE :