บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Gunma University - Spring Program 2019

ระยะเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 


นายธนวัฒน์ บุญบำรุงสุข สาขา BJ ชั้นปีที่ 4SHARE :