บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน และฝึกงานระยะสั้นที่  Institute of Technologists

ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 30 กรกฎาคม 2562


1. นายเมธัส เปลี่ยนขำ สาขา PE ชั้นปีที่ 3

2. นายณัษฐพงษ์ พรทิพย์วรเวทย์ สาขา PE ชั้นปีที่ 3
SHARE :