ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1 ปี 6 เดือน เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด

ณ โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีกาวะ ฟุคุชิ ภาคภาษาญี่ปุ่น โดยสถาบันฮอกไกโด สำหรับนักศึกษา TNI

รอบเดินทางเดือนตุลาคม 2564

...สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2...

(ขั้นตอนการสมัครทุนฮิกาชิคาวะ แนะนำให้สแกนส่งมาให้ตรวจก่อนเบื้องต้นทางอีเมล์ karnjana@tni.ac.th

หากผ่านการตรวจเบื้องต้นแล้วจะแจ้งให้ส่งตัวจริง)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

1. รายละเอียดโครงการ

2. เช็คเอกสารที่ต้องเตรียม

3. แบบฟอร์มใบสมัคร

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

4. ใบสมัคร TNI Exchange Program

 (กรุณาส่งใบสมัคร TNI Exchange Program เป็นไฟล์ Excel มาที่อีเมล์ karnjana@tni.ac.th)

5. Letter of Financial Support

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอก Letter of Financial Support

6. แบบสอบถามความต้องการอยู่หอพัก

7 รายการขอเอกสารคืน

--> คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกรายการขอเอกสารคืน

**สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการได้ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร A ชั้น 2

อีเมล์ karnjana@tni.ac.th  โทร. 02-763-2600 ต่อ 2780 

ทางเพจ Facebook TNI Study&Exchange Program SHARE :