บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Aomori Chuo Gakuin University

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2561


คลิกเพื่ออ่านความประทับใจและประสบการณ์ที่ได้รับ

คลิกเพื่อดูวีดีโอ 1 

คลิกเพื่อดวีดีโอ 2 

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมSHARE :