ขอเชิญนักศึกษา TNI ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน การพัฒนาแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ หรือระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานด้าน Logistics

Link สำหรับลงทะเบียน : https://forms.gle/2gfYrU8HGmZtbpTSA 


SHARE :