คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชั้น 6 อาคาร A เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ10250
โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2740   โทรสาร 0-2763-2700
ติดต่อคณะบดี IT