ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับติว COMPTIA NETWORK+ พร้อม VOUCHER สอบ วันที่ 23/05/2563 ถึง 24/05/2563


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นครับ

หลักสูตรอบรม “ฝึกอบรมสำหรับติวสอบ CompTIA Network+” พร้อม Voucher สอบ

วัน ที่ 23-24 พ.ค. 63 เวลา 9:00 – 16:00น.

ราคา 13,900 บาท (รวม VAT) รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ


วันที่ 23

+ OSI Reference Model

+ Network Theory

+ Network Devices

+ Network Services and Applications

+ WAN Technologies

+ Common Network Topologies and Infrastructures

+ Routing Concepts and Protocols Technologies


วันที่ 24

+Switching +Ethernet VLAN

+ Network Monitoring

+ Network Security Risks

+ Network Security Controls

+ Troubleshooting

+ ติวสอบ ฝึกทำข้อสอบ

+ แนะนำการสอบ

+ ขั้นตอนการลงทะเบียน

+ วิทยากรจาก CompTia


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในโปสเตอร์และ scan QR code ด้านล่างหรือว่ากดจาก link เพื่อเข้าหน้าสมัครได้เลยครับ⬇

SHARE :