บันทึกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Sendagaya Japanese Institute เมืองโตเกียว

ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560

1. นายเมธัส เปลี่ยนขำ สาขา PE ชั้นปีที่ 2

2. นายปวีณ์กร ฉิมฉ่ำ สาขา AE ชั้นปีที่ 2

3. นายรัชพล ยงเกียรติพานิช สาขา CE ชั้นปีที่ 4

4. น.ส.ชนัญญา อภิณหสมิต สาขา AE ชั้นปีที่ 2


SHARE :