บันทึกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Sendagaya Japanese Institute 

เมืองโตเกียว ระยะเวลา 1 เดือน (วันที่ 3 เม.ย. – 2 พ.ค. 2559)

SHARE :