ทีม #LM_GetA นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (LM) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง"  รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล การประกวด Panus Thailand LogTech Award 2019 “The Adventures in Logistics” จากการประกวดรอบแรกจำนวน 30 ทีม และผ่านเข้ารอบนำเสนอทั้งสิ้น 10 ทีม จาก 7 สถาบันอุดมศึกษา จัดโดย บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) CDC Grand Hall เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562

 

        โดยทีม #LM_GetA ได้ส่งผลงานภายใต้ชื่อ "Auto Trolley" หรือรถเข็นอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้าสำหรับขนกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารภายในสนามบิน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา Logistics Technology & Material Handling โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้
1. พิมพ์ชนก ภาคาเดช
2. มติมา โชติธนาการ
3. บวรพงษ์ กล้าแท้
4. ขวัญทิพย์ มีประเสริฐ
5. ธีรภัทร์ พยัพเมฆ
6. พิทวัส เพ็งสุวรรณ 

อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์วุฒิพงษ์ ปะวะสาร และอาจารย์ปณภา ดวงดาว
SHARE :