นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เดินทางไปศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบพเวอร์เรจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำโดย อาจารย์ประกายดาว กฤษดี เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562
SHARE :