บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด, มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย
และ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมจัดโครงการ 
Samsung Innovation Campus
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 


       Samsung Innovation Campus เป็นโครงการเพื่อสังคมระดับโลก ที่มุ่งยกระดับการเรียนรู้ของเด็กในยุคดิจิทัล ผ่านการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง (Coding) หรือการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติการตามคำสั่งของมนุษย์ผู้ควบคุม ริเริ่มออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยซัมซุง ประเทศเกาหลี และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยให้ความรู้ผ่านวิชาสำคัญ คือ หลักสูตรโค้ดดิ้งและเขียนโปรแกรมภาษาซี (C Programming Language), Scratch, Rurple และการควบคุมอุปกรณ์ด้วย Arduino board ซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นผู้เขียน ผู้พัฒนา และได้ฝึกหัดคิดอย่างเป็นระบบแบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น โดยโครงการได้วางประเทศนำร่องไว้ 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และชิลี 

  

       โดยได้ทำการคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 55 คน และนอกจากนี้ยังจัดขึ้นเป็นที่แรกของเอเชีย นับว่าเป็นรุ่นบุกเบิก และเป็นรุ่นตัวอย่างในการต่อยอดไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวต้อนรับ

คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช  ประธานกรรมการมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย  กล่าวแสดงความยินดี

คุณวรรณา  สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและเปิดงานSHARE :