ผลการประกวดออกแบบ Logo TNI 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ประกาศเพิ่มเติม เรื่องผลรางวัลการประกวด** ทางสถาบันฯ จะทำการติดต่อท่านที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง สำหรับขั้นตอนการรับเงินรางวัล
กรุณารอ E-mail จากทางสถาบันฯ หลังจากได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการอีกครั้ง *แก้ไข*

 


SHARE :