สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมมือกับคณะผู้พัฒนาหลักสูตร คณิตศาสตร์หุ่นยนต์ จากประเทศญี่ปุ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา หัวข้อเรื่อง "การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หุ่นยนต์ประกอบ" รุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


          หุ่นยนต์นี้เป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและให้ความสำคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

  

          โดยการอบรม รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 SHARE :