รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และชมรมศิษย์เก่าโตโกได ร่วมจัดงานสัมมนา Disruptive Technology เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 2562  ณ ห้อง Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร, ศ.ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช และ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เป็นวิทยากรSHARE :