" ไม่หยุดที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ "
เพราะ...ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เรียนรู้ได้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น นอกห้องเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกัน
-----------------------------------------------------------

       โดนัท – ศศิกานต์ ชมพูนุท ณ อยุธยา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (Business Japanese: BJ) ชั้นปีที่ 4 คว้าทุน JASSO เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 13 ก.ย. 62 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Osaka University (MAPLE Program) ระยะเวลา 1 ปี
      ตอนมัธยมปลายโดนัทเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น และคิดว่าถ้าเลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ที่ TNI ก็จะได้ใช้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่อง  


       •  ภาษาญี่ปุ่นยากไหม ??

       สำหรับโดนัทก็มองว่ายากจริงๆ จะต้องจำตัวอักษรทั้ง 2 แบบ (คันจิ และ ฮิราฮะนะ) เสียงอ่านก็คล้ายคลึงกันในแต่ละตัว แต่ด้วยใจที่ชอบจริงๆ ไม่ว่าจะยากแค่ไหน โดนัทก็จะพยายาม  และคิดอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรยาก เพียงแต่เราจะต้องตั้งใจทำอย่างเต็มที่

       •  มีเทคนิคในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไร ??

        ตั้งใจเรียนในห้องเรียน พยายามฟังที่เซนเซย์ (อาจารย์) พูดและจับใจความจากคำศัพท์ที่พอรู้จักว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไร ฝึกเขียนคันจิ และทบทวนบ่อยๆ ให้คำศัพท์ผ่านตาอยู่เสมอ และที่สำคัญยังต้องฝึกฝนใช้ภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนกับเพื่อนๆ นักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่สถาบันฯ และอาสาช่วยงานต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น เป็น อาสาสมัครช่วยงานสัมมนาผู้ประกอบการญี่ปุ่น (J-Seminar), งานคอนเสิร์ตจากประเทศญี่ปุ่นที่มาจัดแสดงร่วมกับนักศึกษา TNI เป็นต้น และผลจากความพยายามทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน และหาประสบการณ์นอกห้องเรียน ส่งผลให้ โดนัท สามารถคว้าทุน JASSO ไปเรียนฟรีที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี โดยได้รับค่าครองชีพ 80,000 เยน/เดือน ทุกเดือน เรียกได้ว่าจ่ายเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ผลของความพยายามในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลที่คุ้มค่ากับโดนัทมากๆ ค่ะ


" TNI แตกต่างด้วยภาษา ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม "SHARE :