ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

"การออกแบบบรรจุภัณฑ์ SMEs ด้วยโปรแกรม illustrator"

(Computer Graphic for Packaging Design Workshop)

*************************************

          ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญเข้าอบรม หลักสูตร "การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับ SMEs ด้วยโปรแกรม Illustrator : Computer Graphic for Packaging design Workshop" ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562
          การใช้เครื่องมือเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Illustrator
          การใช้เครื่องมือเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Photoshop
วันที่ 7 ธันวาคม 2562
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
          การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
วันที่ 8 ธันวาคม 2562
          การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
          เทคนิคการสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์
          การพับขึ้นรูปงานบรรจุภัณฑ์


สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A308 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(อยู่ใกล้แอร์พอร์ตลิ้งค์หัวหมาก)

ระยะเวลาอบรม 3 วัน  ราคาคอร์สอบรม 6,955 บาท (6,500+ Vat 7%) ราคานี้รวม เครื่อง PC + เอกสารประกอบการอบรม + อาหารกลางวัน + อาหารว่างสองมื้อ (หมดเขต 29 พฤศจิกายน 2562)

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง!!! เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ


ติดต่อสอบถาม : rujarin@tni.ac.th
โทรศัพท์ : 02-763-2600 ต่อ 2760
Line id : 0831837654
ลงทะเบียนได้ที่: shorturl.at/pBJR2 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17
เลขที่บัญชี : 064-0-07485-5

เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง slip การโอนเงินมาที่ : rujarin@tni.ac.th SHARE :