เมื่อ 8 ก.พ. 63 ผศ.ดร.วนิดา วาดีเจริญ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บรรยายพิเศษหัวข้อ Thailand Wedding and Honeymoon Destination  ในงาน “Al Meroz Wedding Fair 2020” ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ  


          “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ จากรายงานพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเข้ามาทำกิจกรรม Wedding and Honeymoon ในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยนักท่องเที่ยวชาวอินเดียซึ่งมีจำนวนประชากรรวมของประเทศ 1,370 ล้านคน และในจำนวนนี้มีชาวมุสลิมสูงถึง 195 ล้านคน อาจกล่าวได้ประเทศอินเดียเป็น ตลาดมุสลิมแฝงที่มีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

          ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดย จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนิยมเข้ามา Honeymoon ในแถบชายฝั่งอันดามัน ประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ โดยในภาพรวมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymoon มีมูลค่าสูงถึง 45,300 ล้านบาท ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม Wedding มีมูลค่าเพียง 2,700 ล้านบาท นับเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะสร้างกลยุทธ์การตลาดกระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผู้ประกอบการไทยต้องเข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

ทางศูนย์วิจัยฯ จึงได้เข้าพบผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยท่านผู้ว่าฯ ได้ เปิดเผยว่า การจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้เข้ามาในประเทศไทย สิ่งสำคัญที่สุด คือ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จะต้องสร้างความเชื่อมั่น หรือ Trust ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิดความไว้วางใจ”  เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งการนำเสนอการบริการที่เหนือความคาดหมาย เริ่มต้นจากความคิด “Think Global” มองการตลาดในระดับภูมิภาค และการกระทำ “Act Local” ด้วยการนำเสนอเอกลักษณ์วัฒนธรรม ความเป็นไทยที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก ด้วยแนวคิดนี้เราเชื่อว่าประเทศไทยจะต้องเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางแห่งความฝัน “Dreaming Destination” ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาเยือน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วาดีเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
SHARE :