เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ต้องการรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 22 กรกฎาคม 2563

สัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน 29-30 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุน 5 สิงหาคม 2563

สอบถามได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 02-763-2623 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

รายละเอียดและใบสมัคร คลิก
SHARE :