เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2563) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคาร A ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563SHARE :