สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จัดพิธีขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 Convention Hall ชั้น 6 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


ในปี 2563 มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 110 ราย สถาบันฯ ขอขอบคุณทุกท่านทุกองค์กรที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยในวันนี้สถาบันฯ  จัดมอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับองค์กรผู้สนับสนุนทุนการศึกษาที่มีจำนวนเงินตั้งแต่  100,000 บาทขึ้นไป ประกอบด้วย

1. TOYOTA DAIHATSU ENGINEERING & MANUFACTURING COMPANY LIMITED
2. SIAM COSMOS SERVICES COMPANY LIMITED
3. BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

4. BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
5. CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
6. DAIWA KASEI (THAILAND) COMPANY LIMITED
7. HIRATE TECHNICAL CORPORATION

8. HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) COMPANY LIMITED
9. ISUZU GROUP FOUNDATION

10. JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE, BANGKOK

11. JTEKT (THAILAND) COMPANY LIMITED

12. MITSUBISHI ELECTRIC ASIA (THAILAND) COMPANY LIMITED

13. MR. SUPONG CHAYUTSAHAKIJ  

14. PANUS ASSEMBLY COMPANY LIMITED

15. PROFESSIONALS' NET-WORK IN ADVANCED INSTRUMENTATION SOCIETY (PAI-NET)

16. QUALITY PLUS AESTHETIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

17. ROTARY CLUB OF BANGRAK

18. S.E.I. GROUP CSR FOUNDATION

19. TAKAHASHI INDUSTRIAL AND ECONOMIC RESEARCH FOUNDATION

20. THAI BRIDGESTONE COMPANY LIMITED

21. THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

22. TOYOTA MOTOR THAILAND COMPANY LIMITED


โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีSHARE :