พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ บริษัท ภิวัฒน์อากาศ จำกัด  โดย รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี TNI และ นายแพทย์นพดล พงษ์พิสุทธินันท์ กรรมการอำนวยการ บริษัท ภิวัฒน์อากาศ จำกัด ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัย “แพลตฟอร์มอากาศเพื่อความสุข (Healthy Air Platform: HAP4)”  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกสว. โดยลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นSHARE :