สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Series Webinars # 2 ฟรี!

Current & Emerging Trends in B2B Logistics: Disruptive Technology and Innovation

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.


 หัวข้อการสัมมนา

1. B2B Logistics before COVID 19

2. International Digital Trade Platform

3. National Digital Trade Platform

 ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/32itJLM

 ติดต่อสอบถาม  ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์  โทร. 02-763-2600 ต่อ 2904SHARE :