เชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี The Project Dissemination Seminar on Assisting the Foundation of The Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand

- Smart Monodzukuri คืออะไร

- ประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนราคาถูกได้อย่างไร

- Smart Monodzukuri ช่วยให้อุตสาหกรรมอยู่รอดได้หรือไม่

พบกันวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในงาน METALEX 2020

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tpa.or.th/news.php?id=2089

สมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี https://forms.gle/QJFAvSqHDgTCsJ4M8

สอบถามรายละเอียด  โทร.02-717-3000-29 ต่อ 751 คุณอังค์วรา
SHARE :