สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Series Webinars # 3 ฟรี!

Smart Technology Solutions for Trucking Logistics

วันศุกร์ที่ 4  ธันวาคม  2563 เวลา 10.00-12.00 น.


หัวข้อการสัมมนา

1. Smart Distribution

2. Efficient Logistics by Tracking and Matching    

3. Technology Solutions for B2C Logistics

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/2VdBI8S   

ติดต่อสอบถาม  ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์  โทร. 02-763-2600 ต่อ 2904
SHARE :